نماینده‌ی رسمی دانشگاه مدیترانه‌ی شرقی

telegram   telegram   telegram

 

* برای رشته‌های ستاره‌دار دانشجوی جدید پذیرفته نمی‌شود.

نام رشته مقطع سال دانشکده یا مدرسه
برنامه نویسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات *  کاردانی / A.C.P.  2 رایانه و فن آوری
توریسم و هتلداری کاردانی / A.A.S.  2 مدیریت توریسم و هتلداری
راهنمایی و مشاوره روانکاوی کارشناسی / BS  4 آموزش
مدیریت کسب و کار کارشناسی / BBA  4 تجارت و اقتصاد
مدیریت منابع انسانی کارشناسی / BBA  4 تجارت و سرمایه‌گذاری
داروسازی (Pharm.D.)  دکتری / Pharm.D.  6 داروسازی
آی‌تی کارشناسی / BS  4 رایانه و فن آوری
تغذیه و رژیم‌های غذایی کارشناسی / BS  4 علوم بهداشت و سلامت
معماری کارشناسی / B.Arch.  4 معماری
مهندسی عمران کارشناسی / BS  4 مهندسی
مهندسی مکانیک کارشناسی / BS  4 مهندسی
مهندسی مکاترونیک کارشناسی / BS  4 مهندسی
ترجمه‌ی متون و مترجمی همزمان کارشناسی / BA  4 هنرها و علوم
مدیریت عمومی کارشناسی / BA  4 تجارت و اقتصاد
علم اقتصاد کارشناسی / BA  4 تجارت و اقتصاد
معماری داخلی کارشناسی / B.Int.Arch.  4 معماری
مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار در دو رشته هم‌زمان کارشناسی / BS  4 مهندسی
سرمایه‌گذاری بین‌الملل کارشناسی / BS  4 تجارت و سرمایه‌گذاری
مهندسی صنایع - مدیریت کسب و کار در دو رشته هم‌زمان کارشناسی / BS  4 مهندسی
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی / BA  4 آموزش
روزنامه‌نگاری *  کارشناسی / BA  4 ارتباطات و مطالعات رسانه
روابط عمومی و تبلیغات کارشناسی / BA  4 ارتباطات و مطالعات رسانه
مطالعات رادیو، تلویزیون و فیلم کارشناسی / BA  4 ارتباطات و مطالعات رسانه
طراحی انیمیشن و بازی کارشناسی / BA  4 ارتباطات و مطالعات رسانه
هنرهای بصری و طراحی ارتباطات بصری کارشناسی / BA  4 ارتباطات و مطالعات رسانه
پزشکی  دکترای پزشکی / M.D.  6 پزشکی
مطالعات اروپا *  کارشناسی / BA  4 تجارت و اقتصاد
روابط بین‌الملل کارشناسی / BA  4 تجارت و اقتصاد
اقتصاد کارشناسی / BS  4 تجارت و اقتصاد
تجارت بین المللی و کسب و کار کارشناسی / BA  4 تجارت و سرمایه‌گذاری
مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی کارشناسی / BBA  4 تجارت و سرمایه‌گذاری
بانکداری و امور مالی کارشناسی / BS  4 تجارت و سرمایه‌گذاری
بانکداری و بیمه کارشناسی / BS  4 تجارت و سرمایه‌گذاری
بازاریابی کارشناسی / BS  4 تجارت و سرمایه‌گذاری
داروسازی (B.Pharm.)  کارشناسی / B.Pharm.  5 داروسازی
فیزیوتراپی و توانبخشی کارشناسی / BS  4 علوم بهداشت و سلامت
مدیریت خلاقیت *  کارشناسی / BS  4 مدیریت توریسم و هتلداری
مدیریت توریسم و هتلداری کارشناسی / BS  4 مدیریت توریسم و هتلداری
مهندسی کامپیوتر - سیستم اطلاعات مهندسی دو رشته هم‌زمان کارشناسی / BS  4 مهندسی
مهندسی کامپیوتر کارشناسی / BS  4 مهندسی
مهندسی نرم افزار - مهندسی کامپیوتر در دو رشته هم‌زمان کارشناسی / BS  4 مهندسی
مهندسی نرم افزار کارشناسی / BS  4 مهندسی
برق و الکترونیک مهندسی - اطلاعات مهندسی سیستم دو رشته هم‌زمان کارشناسی / BS  4 مهندسی
برق و الکترونیک مهندسی - مهندسی مکاترونیک دو رشته هم‌زمان کارشناسی / BS  4 مهندسی
مهندسی برق و الکترونیک کارشناسی / BS  4 مهندسی
اطلاعات مهندسی سیستم - مهندسی برق و الکترونیک دو رشته هم‌زمان کارشناسی / BS  4 مهندسی
مهندسی سیستم‌های اطلاعاتی کارشناسی / BS  4 مهندسی
مهندسی مدیریت کارشناسی / BS  4 مهندسی
مهندسی مکانیک - مهندسی صنایع دو رشته هم‌زمان کارشناسی / BS  4 مهندسی
میکروبیولوژی و ژنتیک کارشناسی / BS  4 هنرها و علوم
علوم ریاضی و کامپیوتر کارشناسی / BS  4 هنرها و علوم
روانشناسی کارشناسی / BS  4 هنرها و علوم
اطلاعات مهندسی سیستم - مهندسی کامپیوتر در دو رشته هم‌زمان کارشناسی / BS  4 مهندسی
مهندسی صنایع - مهندسی مکانیک در دو رشته هم‌زمان کارشناسی / BS  4 مهندسی
مهندسی صنایع کارشناسی / BS  4 مهندسی
مدیریت مهندسی (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 مهندسی
مهندسی صنایع (با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 مهندسی
مدیریت کسب و کار (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / M.B.A.  2 تجارت و اقتصاد
بانکداری و امور مالی (Online با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 تجارت و اقتصاد
طراحی شهری (با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 معماری
طراحی شهری (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / M.U.D.  2 معماری
مهندسی کامپیوتر (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 مهندسی
مهندسی برق و الکترونیک (با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 مهندسی
روانشناسی رشد (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 هنرها و علوم
روابط بین‌الملل (با رساله)  کارشناسی ارشد / MA  2 تجارت و اقتصاد
آموزش زبان انگلیسی (با رساله)  کارشناسی ارشد / MA  2 آموزش
آموزش  زبان انگلیسی (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / MA  2 آموزش
ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر (با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 هنرها و علوم
سیستم‌های اطلاعاتی(بدون رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 هنرها و علوم
مهندسی کامپیوتر(با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 مهندسی
مدیریت و نظارت آموزشی (با رساله)  کارشناسی ارشد / M.Ed.  2 آموزش
علوم آموزشی (با رساله) *  کارشناسی ارشد / M.Ed.  2 آموزش
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش (با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 آموزش
ارتباطات و مطالعات رسانه (با رساله)  کارشناسی ارشد / MA  2 ارتباطات و مطالعات رسانه
رسانه و فیلم دیجیتال (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / MA  2 ارتباطات و مطالعات رسانه
هنرهای بصری و طراحی ارتباطات بصری (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / MA  2 ارتباطات و مطالعات رسانه
روابط بین‌الملل (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / MA  2 تجارت و اقتصاد
مدیریت کسب و کار (با رساله)  کارشناسی ارشد / M.B.A.  2 تجارت و اقتصاد
بانکداری و امور مالی (Online بدون رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 تجارت و اقتصاد
بانکداری و امور مالی (با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 تجارت و اقتصاد
بانکداری و امور مالی (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 تجارت و اقتصاد
اقتصاد (با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 تجارت و اقتصاد
اقتصاد (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 تجارت و اقتصاد
مدیریت بازاریابی (با رساله)  کارشناسی ارشد / MA  2 تجارت و سرمایه‌گذاری
مدیریت بازاریابی (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / MA  2 تجارت و سرمایه‌گذاری
مدیریت هتل (Online بدون رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 توریسم
مدیریت توریسم (با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 توریسم
مدیریت توریسم (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 توریسم
معماری (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / M.Arch.  2 معماری
معماری داخلی (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / M.Int.Arc.  2 معماری
معماری (با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 معماری
معماری داخلی (با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 معماری
مهندسی عمران (با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 مهندسی
مهندسی صنایع (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 مهندسی
مهندسی مکانیک (با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 مهندسی
شیمی (با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 هنرها و علوم
ریاضی (با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 هنرها و علوم
فیزیک (با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 هنرها و علوم
روانشناسی رشد (با رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 هنرها و علوم
تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی در آموزش (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / MS  2 آموزش
تکنولوژی اطلاعات (بدون رساله)  کارشناسی ارشد / M.Tech.  2 رایانه و فن آوری
علوم تربیتی *  دکترا / PhD 5 آموزش
آموزش زبان انگلیسی دکترا / PhD 5 آموزش
ارتباطات و مطالعه‌ی رسانه دکترا / PhD 5 ارتباطات و مطالعات رسانه
سرمایه‌گذاری دکترا / PhD 5 تجارت و اقتصاد
مدیریت تجارت دکترا / PhD 5 تجارت و اقتصاد
اقتصاد دکترا / PhD 5 تجارت و اقتصاد
روابط بین‌الملل دکترا / PhD 5 تجارت و اقتصاد
مدیریت توریسم دکترا / PhD 5 توریسم
معماری دکترا / PhD 5 معماری
مهندسی عمران دکترا / PhD 5 مهندسی
مهندسی کامپیوتر دکترا / PhD 5 مهندسی
مهندسی برق و الکترونیک دکترا / PhD 5 مهندسی
مهندسی صنایع دکترا / PhD 5 مهندسی
مهندسی مکانیک دکترا / PhD 5 مهندسی
شیمی دکترا / PhD 5 هنرها و علوم
ریاضی و کامپیوتر کاربردی دکترا / PhD 5 هنرها و علوم
ریاضی دکترا / PhD 5 هنرها و علوم
فیزیک دکترا / PhD 5 هنرها و علوم

*رشته‌های ستاره‌دار فعلا پذیرش دانشجو ندارند.

ما مداوم پیگیر درخواست‌های شما خواهیم بود!

از اینکه به ما اطمینان دارید متشکریم و آرزوی موفقیت برایتان داریم.
T-TAR
© ۲۰۱۵ کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به T-TAR می‌باشد.