نماینده‌ی رسمی دانشگاه مدیترانه‌ی شرقی

telegram   telegram   telegram

 

شهریه‌ی رشته‌های کارشناسی

(به غیر از دانشجویان دانشکده‌های داروسازی (برای بورسیه و پذیرش شرط معدل دارد) و پزشکی (بورسیه ندارد) برای سایر دانشجویان بین‌المللی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد امکان اخذ بورس تحصیلی تا سقف 50% توسط این نمایندگی وجود دارد.)
دانشکده رشته شهریه‌ی سال بدون بورس
شهریه سالیانه با بورسیه ۵۰٪ شهریه سالیانه با بورسیه ۲۵٪
داروسازی * داروسازی $15.642,00  $7.956,00  $11.799,00
حقوق
همه $13.447,50 $6.858,76   $10.153,12
علوم بهداشتی همه $14.445,00  $7.357,50 $10.901,25 
مهندسی همه $$10.150,50 $5.210,25   $7.680,38
معماری
همه $10.150,50  $5.210,25 $7.680,38 
آموزش
همه $10.150,50  $5.210,25 $7.680,38 
هنر و علوم
همه $8.281,50  $4.275,76 $6.278,62 
مدرسه خدمات بهداشتی
پرستاری $8.281,50 $4.275,76  $6.278,62 
تجارت و اقتصاد
همه $8.281,50  $4.275,76 $6.278,62 
مدرسه علوم کاربردی همه $8.281,50 $4.275,76  $6.278,62 
ارتباطات
همه $8.281,50  $4.275,76  $6.278,62
مدرسه‌ی کامپیوتر و علوم کاربردی
آی‌تی $8.281,50 $4.275,76   $6.278,62
مدرسه‌ی جهانگردی و هتلداری
جهانگردی و هتلداری $8.502,00 $4.386,00   $6.444,00
پزشکی (بدون احتساب بورسیه)
پزشکی $20.031,00    
با این لینک می‌توانید شهریه را با درصدهای متفاوت بورسیه محاسبه نمایید.

شهریه‌ی مدرسه‌ی زبان‌های خارجی

(به غیر از دانشجویان دانشکده‌های داروسازی (برای بورسیه و پذیرش شرط معدل دارد) و پزشکی (بورسیه ندارد) برای سایر دانشجویان بین‌المللی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد امکان اخذ بورس تحصیلی تا سقف 50% توسط این نمایندگی وجود دارد.)
مدرسه رشته شهریه‌ی سال بدون بورس شهریه سالیانه با بورسیه ۵۰٪ شهریه سالیانه با بورسیه ۲۵٪
مدرسه‌ی زبان‌های خارجی
مقدماتی $8.386,00 $4.543,00 $6.464,50

 

شهریه‌ی رشته‌های کارشناسی ارشد و دکترا

(به غیر از دانشجویان دانشکده‌های داروسازی (برای بورسیه و پذیرش شرط معدل دارد) و پزشکی (بورسیه ندارد) برای سایر دانشجویان بین‌المللی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد امکان اخذ بورس تحصیلی تا سقف 50% توسط این نمایندگی وجود دارد.)
 

رشته‌های ارشد با رساله‌ی نهایی

رشته‌های ارشد بدون رساله‌ی نهایی

رشته‌های دکترا

دانشجویان خارجی
(دلار آمریکا)

(مالیات لحاظ گردیده)

دانشجویان خارجی
(دلار آمریکا)
با ۵۰٪ بورس

(مالیات لحاظ گردیده)

دانشجویان خارجی
(دلار آمریکا)

(مالیات لحاظ گردیده)

دانشجویان خارجی
(دلار آمریکا)
با ۵۰٪ بورس

(مالیات لحاظ گردیده)

دانشجویان خارجی
(دلار آمریکا)

(مالیات لحاظ گردیده)

شهریه‌ی ثبت نام هر درس

$1.522,50

$761,25

$1.522,50

$761,25

$1.297,88

شهریه‌ی ثبت نام رساله‌ی نهایی

$2.283,75

$1.141,88

   

$1.700,13

پروژه‌ی ترم (اولین بار)

         

پروژه‌ی ترم (دومین بار)

   

$761,25

$380,63

 

سمینار (اولین بار)

         

سمینار (دومین بار)

$304,50

$152,25      

درس‌های ENG511 , ENGL509  (۲۰ ساعت در هفته) (شهریه ترم)

$4.058,00

$2.136,50

$4.058,00

$2.136,50

$4.058,00

درس‌های ENGL 513, ENGL 515, ENGL 521, ENGL 523, ENGL 525

$761,25

$380,63

$761,25

$380,63

$761,25

درس‌های پیش‌نیاز

$1.065,75

$532,88

$1.065,75

$532,88

$1.065,75

ما مداوم پیگیر درخواست‌های شما خواهیم بود!

از اینکه به ما اطمینان دارید متشکریم و آرزوی موفقیت برایتان داریم.
T-TAR
© ۲۰۱۵ کلیه‌ی حقوق این سایت متعلق به T-TAR می‌باشد.